Krishi Vigyan Kendras (KVKs)

KVK Telephone Directory 2020

 


Krishi Vigyan Kendras
No.of KVKs
ATARI, Zone I, Ludhiana – 72 KVKs
 
  Himachal Pradesh
13
  Jammu and Kashmir
20
  Ladakh (UT)
04
  Punjab
22
  Uttarakhand
13
ATARI, Zone II, Jodhpur– 66 KVKs
 
  Delhi
01
  Haryana
18
  Rajasthan
47
ATARI, Zone III, Kanpur– 89 KVKs
 
  Uttar Pradesh
89
ATARI, Zone IV, Patna– 68 KVKs
 
  Bihar
44
  Jharkhand
24
ATARI, Zone V, Kolkata– 59 KVKs
 
  A & N Islands
03
  Odisha
33
  West Bengal
23
ATARI, Zone VI, Guwahati- 47 KVKs
 
  Assam
26
  Arunachal Pradesh
17
  Sikkim
04
ATARI, Zone VII, Barapani– 43 KVKs
 
  Manipur
09
  Meghalaya
07
  Mizoram
08
  Nagaland
11
  Tripura
08
ATARI, Zone VIII, Pune– 81 KVKs
 
  Maharashtra
50
  Gujarat
30
  Goa
02
ATARI, Zone IX, Jabalpur– 82 KVKs
 
  Chattisgarh
28
  Madhya Pradesh
54
ATARI, Zone X, Hyderabad– 76 KVKs
 
  Tamil Nadu
33
  Puducherry
03
  Andhra Pradesh
24
  Telangana
16
ATARI, Zone XI, Bengaluru– 48 KVKs
 
  Karnataka
33
  Kerala
14
  Lakshadweep
01
Total  
732